Kontakt ossKONTAKTINFORMASJON:

Telefon Bomstasjon (sesong): 57 02 41 89. For innspel/spørsmål kontakt Frank Eldegard: frank@tindevegen.no

Styreleiar/dagleg leiar

Frank Eldegard

mobil: 908 43 189

Send e-post

Styremedlem/nestleiar

Anders Fortun
mobil: 918 70 044

Send e-post

Styremedlem

Nils Solheim
mobil: 900 82 244

Send e-post

Styremedlem

Magne Rauntun
mobil: 907 64 859

Send e-post

Styremedlem

Jo R. Sønstlien
mobil: 90012956

Send e-post

Spørsmål? Ta kontakt med oss

Send e-post